Informatie

Duur Seizoen:
Het seizoen loopt van 1 Juli t/m 30 Juni van elk jaar

Kosten:
Inschrijfgeld:
Volwassenen € 12,50 (eenmalig)
Jeugd tot 18 jaar € 7,50 (eenmalig)

Contributie:
Volwassenen € 190,00 per seizoen
Jeugd tot 18 jaar € 140,00 per seizoen

Betaling:
Door betaling vooraf , per seizoen of per kwartaal. U dient zelf te zorgen voor de overschrijving (jaarlijks of per kwartaal).

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging dient schriftelijk bij Gertie van Mulken (gertie@bcwik.com), secretaris a.i. te gebeuren voor 1 juni. Let op: Opzegging gaat pas in per 1 juli. De opzegging is pas geldig, indien dit door Gertie is bevestigd. Indien na schriftelijke opzegging geen bevestiging komt: Vraag ernaar voor alle zekerheid!

Introducé:
Om met de club kennis te kunnen maken, zonder direct lid te hoeven worden, kan een beperkt aantal keren als “introducé” gespeeld worden tegen betaling van € 6,00 per keer ( jeugd € 5,00 ).

Speeldagen Senioren:
Maandag 20.30 – 22.30 uur in Sporthal Munstergeleen.
Dinsdag 19.30 – 21.30 uur in Sporthal 2 van Fletcher Wellness-Hotel Sittard
Donderdag 19.30 – 21.30 uur in sporthal Munstergeleen.

Adressen locaties:
Sporthal Munstergeleen, beschikking over 6 banen:
Pancratiusstraat 25
6151CD Munstergeleen

Sporthal 2 van Fletcher Wellness-Hotel Sittard, beschikking over 5 banen:
Milaanstraat 115
6135 LH Sittard

Training jeugd:
De jeugd traint in sporthal 2 van Fletcher Wellness-Hotel Sittard.
Maandag: Competitie spelers en recreatieve spelers die 2 keer per week willen trainen
18.30 –20.00 uur
Woensdag:
17.30 – 18.30 uur, beginnende jeugdspelers tot ong 10 jaar
18.30 – 19.30 uur, beginnende jeugdspelers
19.30 – 20.30 uur, jeugd training
Donderdag: Competitie spelers en recreatieve spelers die 2 keer per week willen trainen
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
De samenstelling van de trainingsgroepen wordt door de trainer(s) bepaald.

Competitie:
Gedurende de competitie periode, van half September tot begin Februari, worden de thuiswedstrijden van zowel de jeugd- als seniorenteams zowel in Sporthal Munstergeleen, als in sporthal 2 van Flether Wellness-Hotel Sittaard.

Algemeen:
Tijdens het “vrij spelen” hebben alle leden dezelfde rechten en plichten. Indien alle banen bezet zijn, worden er maximaal 3 sets op die baan gespeeld waarnaar er gerouleerd dient te worden. Na deze 3 sets dient u anderen de kans te geven op uw baan te spelen. Als het druk is moet men tevens “dubbelpartijen” spelen.

Verwerking persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyregels van de Vereniging. Zie hiervoor het document ‘Privacy Policy BC WIK’. In enkele gevallen is er toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen hiervoor uw toestemming via het document
‘Toestemmingsverklaring BC WIK’. Deze toestemming kan elk moment ingetrokken worden.