CORONA Update 29 juni 2020

29/06/2020 Door Guido

Beste leden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn op 24 juni versoepelende regelingen bekendgemaakt die 1 juli ingaan. Concreet betekent het dat we binnen de lijnen van het speelveld, de 1,5 meter afstand niet hoeven te bewaren. Echter, buíten de lijnen van het speelveld moet deze afstand wél gehandhaafd worden. Dit is niet te rijmen. Verder is het NOC*NSF protocol voor verantwoord sporten nog steeds in ontwikkeling.

De Sportstichting Sittard-Geleen heeft het aanbod gedaan om in de zomervakantie te sporten in een sporthal óf sportzaal.
Vanwege alle onduidelijkheid en het niet kunnen waarborgen van jullie gezondheid heeft het bestuur besloten om van dit aanbod af te zien. Hoe vervelend dit ook is, we rekenen op jullie begrip voor dit besluit.

Op dit moment betekent het dat:
• de jeugd doortraint tot 10 juli.
• de traditionele ‘afsluitborrel’ vervangen wordt door een ‘welkom terug borrel’.
• het nieuwe seizoen op 24 augustus start.
• de 1e kwartaalcontributie (1 juli 2020 t/m 30 september) kwijtgescholden is. (Uiteraard staat het vrij om door te betalen.)

We hopen dat er in de komende maanden voldoende duidelijkheid komt en we vanaf 24 augustus als vanouds weer aan de slag mogen. Half augustus krijgen jullie nieuwe info voor de herstart van het nieuwe seizoen.
Voor nu wensen we jullie een hele fijne zomervakantie toe!

Met sportieve groet,

Het Bestuur

Laat een reactie achter